2008-09-03 05:50 

Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön, tillika vice ordförande i Skogsindustrierna, hävdar i DD 19 augusti att skogsbruket har en lång tradition av att lyssna. Visst är det så, med tillägget: Och missförstå!

Bergkvist skriver nämligen: ” Att träd kan leva länge är ingen nyhet. Holmqvists exempel kommer från Finland (1 029 årsringar). Jag kan rekommendera ett klimatvänligt besök på betydligt närmare håll, nämligen Fulufjället här i Dalarna. Där växer en 9 550 år gammal gran som åldersbestämts genom kol-14-datering. De kvalitetsegenskaper som Holmqvist menar skulle komma av hög ålder efterfrågas dock inte av konsumenterna. Det är tur – just det trädet står bra där det står.” 

Läs mer