För att skydda gamla naturskogar behövs en större post i miljöbudgeten, enligt debattartikeln. Foto: Kristina Bäck

I en debattartikel skriver flera miljöorganisationer att makthavarna är olycksbådande tysta trots att vi närmar oss en ekologisk katastrof.  Författarna tar fram exempel på natur som kan bevaras och återskapas för att begränsa klimatkrisen och massutrotningen av arter.

Så här skriver de:

”Vi anses bara ha två år på oss att enas om en väg framåt för att förhindra en framtida ekologisk katastrof. Makthavarnas tystnad är dock lika öronbedövande som olycksbådande. En viktig del av lösningen, förutom att minska konsumtionen och utsläppen, finns framför näsan på oss. Genom att skydda, stärka och återskapa natur kommer vi stå bättre rustade i en allt varmare, stormigare och osäkrare framtid.”

Skydda Skogen är en av de organisationer som har undertecknat artikeln. Läs hela artikeln här