DEBATT AFTONBLADET 22/4. I dag, på Earth Day 2022, belyser vi att statliga Vattenfalls energistrategi och investeringar inte är förenliga med Parisavtalet.

Den 13 april skickade 16 miljöorganisationer ett öppet brev till Vattenfall med en uppmaning att skyndsamt reformera bolagets energipolitik och snabbt sluta bränna fossila bränslen och biomassa för energiändamål.

Förra månaden, efter offentliggörandet av ännu en rapport från FN:s klimatpanel för klimatförändringar (IPCC), sade FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Faktan är obestridlig. Avsaknad av ledarskap är brottslig. Världens största utsläppare har gjort sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem. Fördröjning innebär död.”

Samtidigt har Putins krig mot Ukraina återigen belyst faran med att vara beroende av ett kolbaserat energisystem.

Trots att Vattenfall lovade att inte lägga några ytterligare kolbeställningar från Ryssland fick de fortfarande kolleveranser i slutet av februari i år, och den 12 april köpte Vattenfall fortfarande gas med en genomsnittlig andel på 40 procent från Ryssland, och bidrar därmed till att finansiera Putins krig.

Vattenfall måste snarast inleda en rättvis energiomställning till icke-utsläppande, verkligt förnybar energi som havsbaserad vindkraft, solenergi och geotermisk energi, samt investera i energibesparing och energieffektivitet.

Men Vattenfall väljer att medvetet fördröja en sådan omställning och att prioritera greenwashing i stället: Deras motto ”fossilfritt inom en generation” är inget annat än en gimmick som har förlorat all verklighetsförankring.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet här.