Lina Burnelius, klimat- och landanvändningsexpert, Skydda Skogen, debatterar i Aftonbladet  (28/10-2020): I höstbudgeten presenterade Regeringen utökad reduktionsplikt för drivmedel. De gjorde det i vad de kallade den största miljösatsningen någonsin.

Men att blanda in mer biodrivmedel i bilar och flygplan är tvärtom förödande för klimatet och den biologiska mångfalden, och bäst beskrivet som en dödsstöt för den svenska skogen, som redan håller på att ta slut.

”Just nu är vi på väg mot att systematiskt utrota allt icke-mänskligt liv”. Det sa Anne Larigauderie, chef för FN:s panel för biologisk mångfald, när det slogs fast att vi inte når ett enda av FN:s tjugo mål för biologisk mångfald. Skogsskövling i Sverige bidrar i allra högsta grad till detta historiska nederlag.

Tillståndet i den svenska skogen saknar globalt motstycke; här är hela 14 av 15 skogliga naturtyper så utarmade att de riskerar att förlora sin ekologiska funktion. Vi har med andra ord exceptionellt lite riktig naturskog kvar, och stora delar saknar långsiktigt skydd från avverkning.

Samtidigt upprepar FN:s klimatpanel (IPCC) gång på gång vikten av just tryggad biologisk mångfald som en avgörande klimatlösning, trots detta vill alltså regeringen använda mer biogen råvara.

I samma höstbudget ger Sveriges regering 200 miljoner till raffinaderier för att säkerställa tillgång på biodrivmedel – och nu ser vi resultatet: Preem miljardsatsar på bränsle från bland annat raps och tall.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet här.