Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt i Altinget: Sluta avverka våra sista naturskogar

 

DEBATT 21 mars 2019.

Skogsindustrierna, däribland statliga Sveaskog, skövlar bort vår naturliga lösning på klimatkrisen. Regeringen måste snarast sänka bolagets avkastningskrav och vara lyhörd gentemot forskning, skriver representanter för organisationer bakom uppropet Vår skog.

Bakom initiativet Svenska skogen står en samlad skogsindustri; LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, även statliga Sveaskog och andra skogsföretag. Tillsammans hotar de den sista svenska naturskogen genom sin hänsynslösa avverkning, samtidigt som de hävdar att deras verksamhet är bra för klimatet.

Påstår att ökad avverkning är bra

När skogar kalhuggs, vilket är den vanligaste avverkningsmetoden, frigörs stora mängder klimatpåverkande växthusgaser till atmosfären från marken. Men detta tiger Svenska skogen om. Tvärtom påstår de genom sina enorma reklamkampanjer att ökad avverkning är bra för klimatet.

Trots återplantering tar det flera decennier att kompensera för koldioxidutsläppen från hygget. Den tiden finns inte eftersom den ackumulerade koldioxidhalten redan är för hög för att undvika negativa klimateffekter även om alla utsläpp upphörde imorgon. Trädplantager lagrar dessutom mindre kol än den tidigare naturliga skogen. Orörda naturskogar mellan 800-5000 år gamla har stora kollager och fortsätter samtidigt att fungera som kolsänkor.

Läs hela debattartikeln i Altinget här.