Det svenska skogsbruket är inte ekologiskt hållbart. Idag ställer Naturfotograferna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige och Skydda Skogen, krav på en förändring av det svenska skogsbruket i en debattartikel i DN.

Föreningarna skriver om hur Sveriges skogsbruk bryter mot internationella avtal och misslyckas med målsättningar satta av FN, EU och Sveriges riksdag. Verkligheten där skogar snarare missbrukas än brukas rimmar illa med den bild som är vanlig att Sverige är ett miljöpolitiskt progressivt land med vidsträckta naturskogar där vilda djur och växter trivs.

I artikeln för föreningarna tillsammans fram krav som utgör nödvändiga steg för att Sverige ska kunna utveckla ett hållbart skogsbruk. Kraven är kortfattat att all skog med höga naturvärden måste omgående undantas från skogsbruk och ges ett skydd, att skogspolitiken i grunden måste förändras så det blir verkligt hållbart, och att minst 20 % av den produktiva skogsmarken ska ges långsiktigt skydd.

Läs hela debattartikeln här.