DEBATT I DAGENS ETC 4/5-2022.

Flera länsförbund från Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Jordens Vänner och Skydda Skogen skriver i Dagens ETC att det är utmärkt att statliga ­Sveaskogs nye VD, Erik Brand­sma, vill lyssna mer på miljö­rörelsen. De kommer med fyra förslag att förverkliga i närtid.

Tidigare naturvårdslöften måste genast infrias

För 20 år sedan lanserade Sveaskog en kraftfull naturvårdssatsning. Vi var många som applåderade, men de senaste åren har tidigare löften sopats under mattan samtidigt som insynen har begränsats. Förra året avslöjade TV4 att Sveaskog friserar sitt naturskydd med sedan länge sålda skogar. I höstas visade en oberoende kontrollräkning att nästan 10 000 hektar skyddad skog har försvunnit i södra Sverige. Det är oacceptabelt. Hur det ser ut i norra Sverige vet vi inte, då viktiga underlag har städats bort och inte lämnas ut.

Andelen äldre skog måste öka
Sveaskog avverkar allt fler yngre skogar. På flera platser i södra Sverige är mer än 80 procent av innehavet ungskogar under 60 år. Tallskogar, som med fördel kan bli 120 år eller äldre, avverkas idag i sin ungdom.

Statliga skogar kan lagra mycket mer koldioxid
Mänskligheten står inför enorma utmaningar när det gäller framtidens klimat. Skogen kan på kort sikt binda stora mängder koldioxid, men det förutsätter mer äldre skog med större träd och färre kalhyggen.

Främja andra gröna näringar och alternativa skogsbruksmetoder
Bara några få procent av de som planterar och röjer skog bor i Sverige. Avverkningarna sköts av högeffektiva skogsmaskiner. Därför måste staten stimulera andra näringar, som i högre grad främjar en levande landsbygd. Rennäring och naturturism skapar lokala intäkter och jobb runt om i Sverige, och går att kombinera med ett mer naturanpassat skogsbruk.

Grunden för förändring och konstruktiv dialog är kunskap och fakta om läget i skogen. Här har vi noterat flera försämringar. Sveaskog har begränsat insynen, städat bort fakta, manipulerat underlag och trixat med årsredovisningar.

Läs hela debattartikeln i Dagens ETC här.