Publicerad 12/2 i Land.

Kerstin Davidson argumenterar i sin ledare i Land (23 januari) mot Skydda Skogen när vi säger att Sverige har mindre gammelskog i dag än på många hundra år.

Men skogshistorikerna Per Linder och Lars Östlund vid SLU skriver i artikeln ”Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991” att ”under historisk tid har Sveriges boreala skogar aldrig haft så lite gammal skog, så lite grova träd och så lite död ved som nu”. Enligt Linder och Östlund fanns det i skogarna 1991 bara en tiondel av de riktigt grova träd och torrträd som fanns i oexploaterade skogar. Visst, virkesförrådet har fördubblats sedan 1920-talet, men då var skogarna uthuggna. Trots återhämtningen har vi kanske fortfarande mindre virke i Norrland än på 1860-talet – och i dag är det unga träd som står tätt, i stället för gamla grova träd som står glesare.

Södra Sveriges skogar formades i högre grad än Norrlands av människan. Forna tiders bondskogar hade en mer varierad struktur än dagens moderna skogsbruk ger, eftersom folk ofta höll djur i skogen och högg träd lite nu och då, i stället för att kalhugga och plantera. Så dagens bondskogar är knappast likadana som för 200 år sedan. Dock är små privata markägares skogsbruk än i dag mer varierat än stora skogsbolags – alla vill inte ha enformiga plantageskogar. Skydda Skogen har också skogsägare som medlemmar.

En skog som har kalhuggits och planterats sedan 1950-talet är inte en gammelskog, och denna andel av skogen ökar ständigt. Skog som kan öka i ålder finns i reservat eller frivilliga avsättningar, så när all sådan skog fått tillräckligt hög medelålder kommer ökningen av gammal skog upphöra. Skogsstyrelsens KVA 15-analys extrapolerar dagens skogsbruk framåt: ”Efter hundra år är knappt någon skog på virkesproduktionsmark äldre än 80 år.” Om vi inte ändrar vårt skogsbruk, förstås.

Tyvärr huggs fortfarande rester av värdefull naturskog, trots att det kan ta många hundra år att få tillbaka ett liknande ekosystem, om det går alls. Vi måste värna om skogen, inte bara virket.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen