Forest Stewardship Council hjälper skogsbolag att skövla skogen, menar organisationen Skydda Skogen.

GS-Facket och Forest Stewardship Council, FSC, skriver 26 april att ”vissa intresseorganisationer”, däribland föreningen Skydda Skogen, ”tagit till konflikt för att nå sina syften”. FSC beklagar sig över att inte alla deltar i deras ” framtidsinriktade arbete”.
 

Men vi deltar i det genom att kritisera det. FSC/GS-fackets inlägg innehåller endast svepande formuleringar, men inga som helst sakliga invändningar mot vår kritik. Skydda Skogen vidhåller att det är falsk marknadsföring att hävda att FSC-märkningen garanterar ett skogsbruk som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi uppmanar FSC att sakligt svara på detta.

De stora brister i social hänsyn, som media lyft fram, exempelvis vad gäller FSC-certifierade pappersföretagsjätten Stora Enso, visar hur FSC brister globalt. I Sverige har många bybor och torpare fått sina rekreationsområden, svampställen, sina barndomsskogar och fiskevatten fördärvade av FSC-certifierade skogsbolag.

Listan med övertramp på miljö och bristande social hänsyn bland FSC-certifierade företag kan göras mycket lång.

Rationalisering, misshushållning, miljöförstöring och överavverkning är vad som hotar de långsiktiga jobben. Mekanisering och krav från facket på bättre arbetsvillkor har lett till att antalet arbetstillfällen i skogen minskat stadigt, samtidigt som produktiviteten hos varje anställd ökar. Det är därför märkligt att GS-facket som företräder arbetarna inte är mer kritisk mot den elit inom skogsnäringen som under de senaste 50 åren rationaliserat bort så många arbeten mot högre vinster.

Det är också anmärkningsvärt att FSC, som påstår sig företräda miljö-, sociala och ekonomiska intressen, så tydligt försvarar skogsindustrierna på miljöns bekostnad. Man behöver inte lämna ett slagfält efter sig i skogen för att skapa arbetstillfällen, eller för att producera virke. Ett mer hänsynsfullt skogsbruk skulle kunna innebära fler arbetstimmar, och därtill långsiktighet. Ingen tjänar på utarmad biologisk mångfald eller miljöskador vilka minskar markens produktionsförmåga.

FSC menar att miljörörelsen inte deltagit i arbetet med att försöka förbättra skogsbruket och FSC. Tvärtom har det lagts enorma resurser och tusentals ideella timmar på att ta fram underlag till konstruktiv kritik. Vi har aktivt försökt synliggöra bristerna i systemet. Arbetet har, trots många år av medlemskap i FSC och standardkommittén, inte resulterat i särskilt många framsteg vad gäller FSC-standardens utformning, och än värre, inga tydliga förbättringar ute i verklighetens skogar.

Det är ingen slump att Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen lämnat svenska FSC, inte heller att Fältbiologerna eller den svenska grenen av världens största demokratiska miljöorganisation Jordens Vänner lämnat certifieringsorganisationen.

Att FSC och GS-facket väljer att debattera dessa frågor med oss, ser vi ändå som ett tecken på att vårt arbete har satt fart på diskussionerna kring certifieringarna. Det är bra, ännu bättre vore om facket och FSC ville sätta press på de aktörer inom skogsnäringen som missköter sig. Det skulle nämligen vara betydlig mer konstruktivt. Och detta är vad FSC ska vara till för.

Vi ställer oss på skogens sida, för skogen är, som ni själva skriver, viktig för Sverige. Nu är det upp till bevis, FSC.

Stig-Olof Holm

Styrelseledamot Skydda Skogen

Frida Granström

Talesperson Skydda Skogen

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren

Läs även FSC och GS-fackets artikel