Fortlöpande ersätts de svenska skogarna med barrträdsmonokulturer. Merparten av träden riskerar slås ut vid nästa ”Gudrun”-storm, eller nästa omfattande greminiella svamp angrepp. Vilken ekonomi finns i det? En varierad skog står bättre emot skador vid stormar, torrperioder och angrepp skadeinsekter och svampar i spåren av ett varmare klimat. Det skriver Stig-Olof Holm, biolog, skogsägare och styrelseledamot i föreningen Skydda skogen.

Läs debattartikeln i Västerbottenskuriren 11/9.