Åttafläckig praktbagge, en av de arter som finns i Hornsö Ekopark. Foto: Christian Fischer, Wikipedia

I ett debattinlägg i Barometern svarar naturturismexperten Per Jiborn på felaktigheter om Böda och Hornsö ekopark. Han avslöjar dessutom att Sveaskog inkluderar naturreservatet Allgunnen i ekoparken Hornsö. Detta trots att skogsmarken köptes av Naturvårdsverket ett par månader innan ekoparken invigdes. Sveaskog använder annans mark för att frisera sina egna arealer för naturvård.

Läs hela debattinlägget: Låt oss prata ekoparker utifrån fakta

Om Sveaskogs Ekoparker:

Sveaskog förvaltar 37 ekoparker, som har utlovats att vara platser där ”ekologiska värden styr över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus”. Sveaskog har genom avtal med Skogsstyrelsen lovat att avsätta 50% av skogen till naturvård i Ekoparkerna. Men detta följs sällan i verkligheten. P1:s Kaliber avslöjade 2017 att stora avverkningar av gammal skog görs i parkområdena. Av de 50 procent som Sveaskog lovat att avsätta för naturvård handlade det år 2017 i verkligheten om cirka 26 procent. Inte ens om man räknar in de reservat som finns i Ekoparkerna hamnar man på målet.

Ett exempel är Ekopark Hornsö i Småland där Sveaskog har avverkat gamla tallskogar i ett område som insektsspecialister anser vara det intressantaste i hela Norden. Detta gjordes trots protester. I ekoparken finns bland annat över 700 vedlevande skalbaggar, varav över 100 arter är rödlistade. Förr fanns den akut hotade vitryggiga hackspetten (CR) i denna skog. Den är nu borta liksom tjugo arter skalbaggar.

Under 2017 krävde Skydda Skogen avverkningsstopp i Sveaskogs ekopark Halle- Hunneberg där det statliga bolaget ville avverka skog med höga naturvärden.  Det konstaterades då att Sveaskogs ekoparksplan över området stred mot miljömålen och artskyddslagstiftningen.

Förra våren så krävde 18 av Naturskyddsföreningens länsförbund ett avverkningsstopp i samtliga Sveaskogs ekoparker. De krävde även en översyn av hur dessa frivilliga avsättningar bäst kan bidra till biologisk mångfald, det rörliga friluftslivet och högre turismintäkter.

Läs även på hemsidan:

Sveaskog ska avverka nyckelbiotop i Ekopark Hornsö

Brev till Lena Ek om  Ekoparkernas naturvardsskogar

Sveaskog tiger om hur ekoparkerna förvaltas

Prioritera ekoturism i Sveaskogs ekoparker