Hygge längs med väg. Foto: Privat.

Skogs- och klimatrörelsen har fått nog av svikna miljömål och vill att myndigheter och skogsbolag agerar för att skydda naturvärden och rädda klimatet. Den 23 april demonstrerar flera organisationer på olika ställen mot det utbredda kalhyggesbruket i Sverige. Syftet är att försöka rädda biologisk mångfald och klimatet.

– Istället för att nå våra miljömål, avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager. Vi demonstrerar för att visa kopplingen mellan klimat och skogspolitik och hur nära de hänger samman. Det är effektivare rent samhällsekonomiskt att låta skogen stå kvar för att bevara den biologiska mångfalden och som en kolsänka än att avverka den och sälja virket, säger Git Aremyr Lundström från Extinction Rebellion i Örebro.

Gamla skogar är kolsänkor och ska inte kalavverkas om Sverige ska kunna nå nationella och internationella klimat- och miljömål.

 – Om inget görs snart både i Sverige och i världen riskerar många arter och naturmiljöer att försvinna. Vi står inför det sjätte massutdöendet av arter på jorden som orsakats av människans påverkan. Det är liksom klimathotet ett hot även mot mänskligheten. Det moderna skogsbrukets framfart i skogen leder till förlust av viktiga livsmiljöer som behövs för många olika arter. Vi kan inte sitta tysta och se på utan det är dags att agera och säga ifrån på riktigt nu, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

FAKTA OM SKOG OCH KLIMAT 

Skogsavverkning leder till stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det tar i regel 10-20 år 

för nyplanterade träd att ta upp den koldioxid som frigörs från ett hygge. 

Överlag, lagrar trädplantager generellt mindre kol än den tidigare naturliga skogen. 

Naturliga skogsekosystem och blandskogar är mer robusta och står emot klimatförändringarnas negativa effekter bättre än trädplantager. 

Fungerande skogsekosystem behövs både för att möta och motverka klimatförändringarnas negativa effekter.

Demonstrationer kommer att ske på flera orter 23 april. Max 8 personer är tillåtet på grund av corona-restriktioner och därav krävs anmälan för att delta. Välkomna! Anmälan om deltagande behövs för både media och deltagare senast kl 19.00 tors 22 april till infobohuslanskogarsnaturvarden@gmail.com

Följande demonstrationer är planerade:

Strömstad centrum, demonstration (tid och plats meddelas efter anmälan)

Lysekil, Fridays for Future (tid och plats meddelas efter anmälan)

Uddevalla, kl. 16.30 protestbrev mot Sveriges skogspolitik lämnas till Skogsstyrelsen (plats meddelas efter anmälan)

Tanum, ”Upplev den svenska naturen – tälta på ett kalhygge”. Vi avslutar dagen med att framåt kvällen tälta och sätta upp ett pop-up café på ett kalhygge i Bullarebygden. Välkomna! (maila för anmälan och vägbeskrivning)

Örebro, kl. 17:00, Extinction Rebellion (redan fullbokad)

Några av arrangemangen kommer filmas och sändas i efterhand från kampanjen Sundays for Forests YouTubekanal Sundays for forests – YouTube 

Kontaktuppgifter

Git Aremyr Lundström, Extinction Rebellion (demonstrationen i Örebro),

tel. 070-241 12 55, git.lundstrom@hotmail.com

För att få veta mer och anmälan till någon av demonstrationerna i Bohuslän, kontakta Bohusläns skogsnätverk:

E-post: infobohuslanskogarsnaturvarden@gmail.com

Facebook Sundays for Forests.

Skriv under namninsamling här.