Finnträsk, söder om Piteå på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten, är ett unikt fågelområde med ett stort antal stora rovfåglar som duvhök, lappuggla, slaguggla, fiskgjuse ormvråk och bivråk. Här finns gott om skogshöns som orre och tjäder. Nästan alla dessa arter är beroende av gammal skog. I snart 10 år har naturvårdare och ornitologer vädjat till SCA att spara öarna av äldre skog som är livsnödvändiga biotoper för fåglarna.

Finnträsk har (haft) ett rikt fågelliv i nivå med IBA-klass (IBA=Important Bird Area) även om officiell klassning inte skett. SCA har sedan mer än 10 år tillbaka gång på gång uppmärksammats på områdets unika karaktär som fågellokal med en mosaik av öar med äldre naturskog, myrmarker och tjärnar. Trots detta har bolaget hela tiden fortsatt att avverka de få återstående öarna med naturskog som är livsrum för många av rovfåglarna. Det lilla som bolaget sparat har inte skett på eget initiativ, utan alltid först efter påtryckningar. Kort sagt, SCA bryr sig inte om fågelskyddet i Finnträsk trots sina yviga löften: ”I norra Sverige finns 200 växt och djurarter som hotas av skogsbruket. SCA´s skogar sköts med målet att dessa arters livsutrymme skall bevaras”.

Vackra ord är en sak, handling en helt annan. Nu står ”Slaguggleskogen” på tur. Den skall bli en tallplantage. Så gick det även med slagugglornas förra bostubbe i Finnträsk. Den frihöggs i mitten på 1990-talet och hamnade ute på ett kalhygge som nu är contortaplantering. År 1997 iordningställde jag därför en ny bostubbe i den skog i närheten som SCA nu tänker hugga. Högstubben togs i bruk av slagugglemor redan några månader senare, vårvinter 1998, och har varit boplats för henne och hennes ungar fram till nu.

SCA, som från början inte sparat ett enda träd kring bostubben, kommer att försvara sig med att man nu snitslat om ”Slaguggleskogen” flera gånger och lämnat en del träd intill stubben. Samt att skogen är gallrad en gång i tiden. Men det är just en sådan ganska öppen, äldre blandskog slagugglan vill ha som biotop. SCA kommer även att hävda att bolaget inte har råd att spara slaguggleskogen (10 ha räcker) utan i så fall måste hugga ”Tjäderskogen”, en annan liten, värdefull gammelskogsrest i Finnträsk med en tjäderlekplats.

Så har det varit hela tiden, den ena fågelarten ställs mot den andra. Löftet om livsutrymme är bara fagert tal, det spelar ingen roll för SCA om fåglarna försvinner. Helst skall de bort så att återstående gammelskogar kan huggas utan protester. SCA struntar i fåglarnas livsrum, det är mycket viktigare att vinsten för andra kvartalet 2009 blev 1575 miljoner.

Kära slagugglemor som gett mig och andra oförglömliga upplevelser vid  in bostubbe; ha överseende med SCA om de sågar ner din hemskog. Bolaget förstår inte bättre.

Björn Mildh
Ledamot, Skydda Skogen