Ett barn kan skrika efter mera trots att det har fått tillräckligt, men barnet förstår också att det inte lönar sig att skrika när det ser att lagret är tomt.

 

Skogsnäringen saknar detta förstånd. Skogsnäringen har aldrig haft en hushållningsplan och har själv vållat den virkesbrist den nu lider av. En minskning av den för avverkning tillgängliga arealen med ett par procent skulle inte påverka råvaruförsörjningen – om man hade hushållat. Men man har överavverkat.

 

Företrädare för näringen kritiserar nu i ett mycket uppskruvat tonläge att Sverige har ett naturvårdsmål i skogen som medför att blygsamma andelar av arealen blir otillgängliga för skördarna. Det bevisar att näringen aldrig har haft viljan eller förmågan att hushålla med sin råvaruresurs.

 

Naturvård är planering för kommande sekler. Virkestillförsel till industrin handlar om kvartalsekonomi och aktieägarnas dagshumör.

 

Skogsnäringen har skördat skogen i Norrlands inland i ca 150 år, först storskogen, sedan klenare skog, naturligt uppkommen och med höga naturvärden. Det har varit som att bryta malmen i en gruva. Till sist tar den slut. Nu har den gamla skogen nästan helt tagit slut. Det är inte riksdagens eller skogsstyrelsens fel utan näringens eget. Näringen har utan måtta och sans fortsatt hugga så att det som är kvar nu knappt räcker för att nå miljömålet i skogen.

 

Våra ögons vittnesbörd är att varje slutavverkning som i dag görs i Norrlands inland och i fjällkanten drabbar skog med höga naturvärden som borde ha fått stå kvar för att naturvårdsmålet ska uppfyllas.

Desperationen växer hos plundrarna när plundringen närmar sig slutet. De försöker informera bort sin skövling. De påstår att skogen är en förnybar naturresurs. Men urskogen är inte förnybar förrän tidigast efter 1000 år. Om den tidpunkten kan man tvista. Tvåhundra år gammal skog återfås inte på kortare tid än 200 år. Det kan ett barn förstå – men tydligen inte skogsnäringen. När ska industrin lära sig att rätta munnen efter matsäcken?   

Nätverket Skydda Skogen 

Espen Dahl, Selfors

Leif Danielsson, Ale

Anders Delin, Järbo

Zara och Jonny Hallman, Gunnarsbyn

Sebastian Kirppu, Malung

Per C.Larsson, Arvika

Sofia Lundell, Härnösand

Björn Mildh, Piteå

Patrik Nygren, Lövånger

Hans Sundström, Härnösand

Kata och Viktor Säfve, Hjortkvarn