Låt fåglarna leva 

Pilgrimsfalken kom tillbaka. Foto: Robert Svensson

 

För 30-40 år sedan stod pilgrimsfalken, havsörnen och till och med den idag så vanliga gulsparven på randen till utrotning. Gifter som DDT, PCB och kvicksilver slog hårt och träffsäkert mot falken, örnen och sparven. I takt med minskningen av miljögifterna i kombination med stora arbetsinsatser i olika räddningsprojekt lyckades fåglarna återhämta sig.

Nu är det inte längre gifter som utgör det största hotet mot fåglarna. Idag är det i stället skogsbolagen som med sina skogsmaskiner utrotar mekaniskt och på bred front. Fåglarnas livsmiljöer förintas och därmed också fåglarna på sikt. Mellanspetten försvann på grund av den stora omvandlingen av jordbrukslandskapet. Den tog emot dödsstöten 1982 efter att den fört en alltmer tynande tillvaro i sitt sista fäste vid Bjärka-Säby i Östergötland. I samma landskap har pilgrimsfalken åter etablerat sig.

I Norrköpings kommun tog det hela 50 år innan falken på nytt häckade.

Det räcker nu. Låt pilgrimsfalken leva. Låt oss i framtiden slippa se fåglar som tjäder, slaguggla och vitryggig hackspett göra mellanspetten sällskap. Låt istället fler människor få känna den glädjens tår på kinden som det innebär att se en gammal vän – som det var så nära att sluta riktigt illa för – komma på vingarna igen.

Robert Svensson

 

Pilgrimsfalk, adult hona. Östergötland 2009. Foto: Robert Svensson

 

Läs Björn Mildhs rapport om SCA:s bristande fågelskydd här