Jag gjorde en resa med bilen på grusvägarna norr om Ljusdal. Jag ville vara i skogen, höra lommens rop och tjädern braka iväg mellan träden. Till min outsägliga sorg finner jag att det finns NÄSTAN INGENTING kvar av detta. Det är hyggen och trädplantager överallt. Alla träd är lika gamla. Inga träd är riktigt stora. De fattiga remsor som sparats runt en bäck eller sjöstrand är så smala och soldränkta så att lavar och mossor torkat bort.

Det finns faktiskt enstaka skogslappar kvar. Jag blev tipsad om nordsluttning av Baståsen, ca en mil nordväst om Hassela. Där växer fortfarande träden höga och gamla. Mäktiga fallna granar ligger kors och tvärs i mossan. De är övervuxna med mystiska tickor och svampar. Garnlav draperar gamla granar. I en gammal sälg med barken grön av lunglav landade en jamande lavskrika. 

Det är skamligt och fruktansvärt att en sådan skog står i tur att tuggas ner till pappersmassa och ”biobränsle”. Vi svenskar har lärt oss att klaga över exploateringen av regnskogar i tropikerna, men alltför få ser förstörelsen som pågår utanför knuten i vårt eget land.

ALL skog med naturvärde som fortfarande finns kvar måste skyddas. De frivilliga naturvårdsavsättningar som bolagen gör, kan man inte lita på.  Det enda säkra är att staten eller länsstyrelsen köper eller byter till sig dessa och gör dem till naturreservat. De är tyvärr inte så stora, så kostnaden kan inte bli enorm.

 

Åke Blomdahl