Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digital demonstration mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Fältbiologerna anordnar en digital manifestation mot Skogsstyrelsens beslut om nyckelbiotoperna. Foto: Anton Björkman.

Den 30 december kl. 13:00 anordnar Fältbiologerna i Luleå en digital demonstration mot Skogsstyrelsens beslut att sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fr.o.m. 1 januari 2021.

– Hur kan man välja att sluta registrera nyckelbiotoper när Skogsstyrelsen själv skriver att de inte kan uppfylla Sveriges klimatmål Levande skogar!? Det är helt sjukt, säger Linnea Backman från Fältbiologerna i Luleå.

För att delta på demonstrationen, klicka här (kl. 13:00 den 30 december).

Kod för att delta: skogen

Varför demonstrera?
Skogsstyrelsen har fattat det förhastade beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar, trots både interna och externa protester. Konsekvenserna av stoppet för naturhänsynen är inte tillräckligt utredda. Inventeringen av nyckelbiotoper ger värdefull kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns. När nyckelbiotopsinventeringarna upphör riskerar därför fler skogar med höga naturvärden att avverkas.

Idag är endast ca 2 procent av den produktiva skogsmarken i hela Sverige registrerad som nyckelbiotoper. Den största delen av dessa, hela ca 85 procent, är inte långsiktigt skyddade. Skogsstyrelsen bedömer att hela ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades enbart i nordvästra Sverige mellan år 2000-2017.

Vi måste sluta avverka de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar idag.

Nyckelbiotoper får inte avverkas enligt skogsbrukscertifieringen FSC som alla stora skogsbolag i Sverige frivilligt har anslutit sig till. Även skogsbrukscertifieringen PEFC som mindre markägare ofta är frivilligt anslutna till, innebär restriktioner för avverkning av nyckelbiotoper.