”En tredjedel av världens barrträd löper risk att utrotas, visar en ny internationell kartläggning. Men även andra trädarter lever farligt. I Sverige är redan ask och alm oerhört ovanliga.”

Läs mer här

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *