”Medan Stockholmsveckan pågick i Visby – stort överklassparty nere vid stranden som den logiska fortsättningen på Almedalsveckan – samlades miljödemonstranter vid Ojnareskogen norrut på ön, längs Fårösundsvägen. Jätteföretaget Nordkalk har fått klartecken att exploatera ett område rikt på naturvärden. I princip gräver de ett 170 hektar stort och 25 meter djupt hål i det 420 miljoner år gamla Gotland för att komma åt den åtråvärda kalken. Området är skyddat, men Mark- och miljööverdomstolen gav i början av juli klartecken för brytning. Kanske kan det rädda ett hundratal jobb på en ö som fastlandet glömmer så snart det inte handlar om turism eller mediefester.”

Läs mer här