”Med all respekt för Skogsindustriernas representant (SR) och för de tretton kalhyggesförsvarande forskarna (KFF) så måste vi bemöta några av påståendena.”

Läs mer här