”Unikt kulturellt kapital. Sverige har sedan länge en central roll i det internationella utforskandet av växter och djur. Samtidigt sjunker kunskapsnivån om arter, inte minst hos våra skolbarn. Nu riskerar det Svenska artprojektet att läggas ned i förtid. Då skulle verksamheten vid flera museer hotas allvarligt. Ännu torde det finnas flera tusen arter bara i Sverige som saknar namn och beskrivning, skriver ledande författare och professorer.”

Läs mer här