”Jobb eller natur. Nordkalks verksamhet i Ojnareskogen på Gotland har tillfälligt stoppats efter beslut i Högs­ta domstolen. Miljöminister Lena Ek har talat om möjligheten att göra en del av området till nationalpark. Men det räcker inte för att skydda den värdefulla naturen och för att uppfylla EU-rättens krav, skriver företrädare för naturvårdsintressena.”

Läs mer här