”Utsläppen av växthusgasen metan från sjöar är större än vad som varit känt tidigare. Det innebär att naturen är sämre på att binda människans utsläpp än vad man tidigare trott.”

Läs mer här