Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dokumentär om biobränslen: Är träden det nya kolet?

Dokumentären ”BURNED: Are Trees the New Coal?” (2019) visar hur skogar avverkas i en allt snabbare takt för att bli till bioenergi och hur detta subventioneras av regeringar och grönmålas av biomassaindustrin.

Bioenergi anses vara ett koldioxidneutralt bränsle och subventioneras därför från politiskt håll i många länder. Allt fler forskare börjar ifrågasätta biobränslens klimatneutralitet och menar att koldioxidutsläppen till och med kan bli högre när biobränslen förbränns istället för fossila bränslen.

– Om du är intresserade av att minska klimatförändringarna nu är det obegripligt att förbränna något som bidrar till mer kol i luften än det som du ersätter, det vill säga kol, säger Mary S. Booth, doktor i ekosystem ekologi och VD för Partnership for Policy Integrity, i dokumentären.

Vidare säger Duncan Law från Biofuelwatch att skattebetalare påstås främja en så kallad förnyelsebar teknologi när de betalar sina elräkningar men biobränslen förstör skogar, biologisk mångfald och förvärrar klimatförändringarna.

I södra USA avverkas skogar i en allt snabbare takt. Miljöorganisationen Dogwood Alliance har dokumenterat det ökande trycket från biomassaindustrin vilket resulterat i ett hård påverkat skogslandskap. Varje år avverkas tusentals hektar skog i södra USA för att bli till vedpellets. Vedpelletsen faktas med fartyg över Atlanten för att eldas i Europa.

Mary S. Booth fortsätter:

– Det handlar om vad atmosfären ser när du förbränner olika typer av bränslen. Bara det faktum att mer kol kommer ut ur skorstenen när du eldar ved än när du eldar kol. Man antar att det kompenseras för utsläppen någon gång i framtiden. Industrin säger att de aldrig skulle göra något för att skada klimatet men tja, det gör de.

Se trailern till dokumentären ”BURNED: Are Trees the New Coal?” här.