Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Domstol stoppade avverkning i skog med skyddade fåglar – Södra Skogsägarna avverkade ändå

Här var en skog nyss med talltita och järpe som skulle få stå kvar men Södra Skogsägarna högg ned den ändå. Foto: Privat

I februari förra året stoppade Mark- och miljödomstolen i Växjö en avverkning vid Skutterstad, Blackstad i Västerviks kommun. Tjusts skogsgrupp hade uppmärksammat Skogsstyrelsen om skogens naturvärden- det fanns rödlistade och skyddade arter i skogen, bl a både talltita och järpe. Myndigheten avskrev då ärendet och Södra Skogsägarna drog tillbaka sin avverkningsanmälan.

I juni i år kom en ny avverkningsanmälan på samma yta. Tjusts skogsgrupp tog kontakt med Skogsstyrelsen igen och skrev flera mail. Skogsstyrelsen svarade att Mark- och miljödomstolens dom inte gällde längre. De skrev även att de skulle ta hänsyn till domen vid kommande beslut om avverkningen. Skogsgruppen hörde inget och i september frågade de Skogsstyrelsen när de kunde förvänta ett beslut. De fick då svaret att Skogsstyrelsen inte kunde ange något datum. 

I förra veckan besökte en medlem från Tjusts Skogsgrupp området. Han upptäckte att Södra Skogsägarna redan har avverkat skogen, utan minsta tecken till hänsynsåtgärder till talltita och järpe. Skogsgruppen skriver:

– En inte orimlig analys om vad som hänt är att den första avverkningsanmälan drogs tillbaka på grund av domen. Det skulle ha inneburit att hela den avverkningsanmälda skogen inte skulle kunna avverkas. Sedan 2022 har Skogsstyrelsen i Vimmerby i stort sett slutat att fatta formella beslut. Med denna vetskap rundades Mark- och miljödomstolens dom och skogen höggs ner.

Tjusts Skogsgrupp skriver nu till Mark- och miljödomstolen och frågar om det finns något de kan göra så att detta inte blir ett sätt att trotsa lagen.

Läs Mark-och miljödomstolens dom

Läs även: Södra Skogsägarna polisanmälda för flera artskyddsbrott