PRESSMEDDELANDE 2011-10-26

     

 

Konflikten kring urskogarna i Änokdeltat i Jokkmokks kommun har pågått länge, och tusentals personer och flera miljöorganisationer har engagerat sig för att stoppa avverkningarna. Änok har blivit en symbolisk strid mellan skogens produktions- och bevarandevärden,  en strid där naturvården nu går ut som segrare. Gårdagens dom slår fast att Skogstyrelsen brutit mot skogsvårdslagstiftningen när de beslutat att ge tillstånd för avverkningar i Änok.

I går meddelade Förvaltningsrätten i Luleå att de upphäver det tillstånd som Skogsstyrelsens utfärdat för avverkningar av urskog i Änokdeltat. Skogsstyrelsens gav tillstånd till avverkningarna i februari, men beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen och en privat markägare. Gårdagens domslut ger Naturskyddsföreningen rätt i sin tolkning av 18 § i Skogsvårdslagen, en paragraf som förbjuder avverkning av skyddsvärd fjällnära skog men som hittills aldrig någonsin tillämpats av Skogsstyrelsen.

– Det är ett oerhört viktigt domslut, eftersom det så tydligt visar att Skogsstyrelsens beslut gått i strid med lagen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Förhoppningsvis betyder detta att fler avverkningar i skyddsvärd fjällskog kan stoppas med lagens stöd.

Genom att domstolen gett Naturskyddsföreningen talerätt i frågan med stöd av Århuskonventionen, ökar nu möjligheterna för miljöorganisationer att framöver få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta är ett besked som miljörörelsen i landet tar emot med glädje, eftersom möjligheten att överklaga beslut gällande skogsvårdslagen inte funnits tidigare.

Hotet över Änokdeltat har under året mobiliserat en folkstorm som kämpat mot avverkningarna, och fallet har även fått stort uppmärksammande i media. Skydda Skogen och Jordens Vänner startade i februari en brevkampanj som resulterat i att över 5000 personer skickat brev till landshövdingen i Norrbotten med krav på att stoppa avverkningarna i Änokdeltat. Landshövdingen har konsekvent motsatt sig skydd av Änok, och menar att det är viktigare att värna ägandeintressena än att respektera nationella miljömål.

– Det är ett väldigt glädjande besked för oss, och vi vill passa på att tacka alla de människor som varit med och kämpat för att rädda Änokdeltat, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen och ordförande för Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. Vi kommer att fortsätta att verka för att Änokdeltat ska få det lagskydd det behöver och förtjänar, så att deltalandet bevaras intakt för framtiden.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.

 

Kontaktuppgifter:

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen, ordförande Naturskyddsföreningen i Jokkmokk

076 – 112 88 26 daniel.rutschman@skyddaskogen.se

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen

076 – 11 48 811 viktor.safve@skyddaskogen.se