DALA-FLODA

”Ungefär 1,2 hektar av Örjasängets naturreservat har avverkats.
– Beklagligt eftersom det handlar om en flerskiktad skog, som dessutom utgjorde kantzon mot en våtmark, konstaterade Ville Pokela, inventerare vid länsstyrelsen, när han besiktigade och dokumenterade avverkningen.

Nu har en markägare, med Mellanskog som entreprenör, gallrat en del…”

Läs mer här:

http://www.dt.se/nyheter/gagnef/article428992.ece