”Naturskyddsföreningen i Dalarna har på eget initiativ inventerat Lungsjöåområdet och kräver nu att länsstyrelsen och Skogsstyrelsen utfärdar ett moratorium för att stoppa Bergvik Skog och Stora Ensos slutavverkningar av området.”

 

Läs mer här