”Tillståndet för skogens biologiska mångfald kommer att bli fortsätt sämre, trots att det avsätts mer skogsreservat, och trots att skogsbruket sedan 20 år tar viss miljöhänsyn och oftast är certifierat.”

Läs mer här