”Mora kommun har överlåtit åt Siljan Skog att avverka skog mellan Hemulån och Selbäcksvägen. 140-åriga tallar ska tas ner.– Det är frågan om en skövling som vi måste stoppa, säger Ulf Jernberg, ordförande i Naturskyddsföreningen, Mora.”

Läs mer här