”Dalaskogarna drabbades hårt av stormen Dagmar. En anledning till de många rotvältorna är att träden är planterade i ”virkesåkrar”, som skogskunnige Rolf Lundqvist i Enviken uttrycker det.– En naturlig, gammal skog är mer stabil mot alla påfrestningar, säger han.”

Läs mer här