”Skogsvårdsstyrelsen hävdar efter sina kontroller att skogsbolagens avverkningar blir allt sämre och staten signalerar nu att den är beredd att gå till domstol för att bolagen ska börja leva upp till lagen.”

Läs mer här