”– Vi räckte ut en hand men de tog den inte, säger Fredrik Enoksson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna.In i det sista gjorde han sitt yttersta för att rädda den värdefulla kalkbarrskogen i Norrvik. Efter en kontakt med Naturvårdsverket kunde han på fredagen erbjuda Karl Hedin AB ett generöst naturvårdsavtal med möjlighet till inlösen på sikt. Men svaret blev nej.– Skandal utbrister Margareta Wikström i Naturskyddsföreningen Dalarna.”

Läs mer här