”Alla offentliga instanser och ideella organisationer förefaller stå sida vid sida när det gäller behovet av att skydda den unika kalkbarrskogen Trollputten i Norrvik.Därmed framstår skogsägaren AB Karl Hedin allt mer som ett företag som inte skyr några medel när det gäller skogsavverkningar.”

Läs mer här