”Det som Hedin sagt i diskussionerna om skogen vid Trollputten i Ludvika visar varför frivilligheten inom skogspolitiken misslyckats. Hans fördomar om naturvårdstjänstemän, kommun, länsstyrelse (”samma skrot och korn”) och andra ”mafioso” (idéella naturvårdare) är avslöjande.”

Läs mer här