”En av länets mest värdefulla skogar för hotade svamparter med mera, det tilltänkta 13 hektar stora naturreservatet i trakten av tjärnen Trollputten nordväst om Norrvik, är på väg att tillintetgöras. Avverkningen, som sker på AB Karl Hedins marker, inleds inom kort, enligt uppgift redan i dag fredag.– Skogsvårdsstyrelsen kan bara freda 1,5 hektar. Det är bra men inte tillfredsställande på sikt, suckar kommunens naturvårdssekreterare Jan-Olov Hermansson.”

Läs mer här