”Vid gränsen mellan Mora, Leksand och Vansbro finns ett stort skogsområde som kommunerna döpt till Vildmarksriket.

– Ingen annanstans i södra och mellersta Dalarna finns lika mycket naturskog med höga naturvärden samlad i en region, skriver Bengt Oldhammer och Sebastian Kirppu som inventerat området. Nu har Naturskyddsföreningen i Dalarna skrivit till miljöminister Lena Ek och begärt att regeringen tar fram pengar så att Vildmarksriket och andra värdefulla skogsområden kan skyddas.”

Läs mer här