”Skogsföretaget Siljan Skog har varit delaktigt i att avverkningsanmäla skog med mycket höga naturvärden.Något som Skogsstyrelsen reagerat starkt på.– Men vi gjorde det aldrig för att avverka utan för att skynda på processen för skogsägarna att få skötselpengar, säger Ingemar Berling vid Siljan Skog.”

Läs mer här