Den hotade skogen Trollputten kan bli räddad.– Jag har varit beredd att förhandla om ett naturvårdsavtal i 2,5 år nu. Men det blev ingen reaktion förrän det kördes ut en maskin i skogen, säger skogsägaren Karl Hedin.

Läs mer här