”Stora Enso och Skogsstyrelsen mäter och värderar skogens nyckelbiotoper på olika sätt. Stora Ensos egenkontroll visar på bättre resultat i skogen.– Vi måste sätta oss ned vi tillsammans med skogsstyrelsen för att analysera materialet så vi inte jämför äpplen och päron, säger Stora Ensos skogsbrukschef Daniel Forsberg.”

Läs mer här

Kommentaren:

”Stora Ensos retorik usel

Detta bolag är ökänt för att ta dålig hänsyn till miljövärden i skogen, har själv besökt många hotade skyddsvärda skogar och slutavverkningar med bristande hänsyn till hänsynskrävande biotoper, mark och vatten. Bolaget är ökänt för sina naturvidriga avverkningar i Örebro-, Värmland- och Dalarnas län, där det dokumenterats avverkningar av skyddsvärda skogar i åratal. Att peka på att problemen bara skulle handla om olika sätt att mäta är bara cyniskt strunt, när det tillåts se ut så här: http://protecttheforest.se/sv/galleri/gallery/6 Det är dags för bolagen att erkänna sina brister, istället för att komma dragandes med usel retorik som denna klassiker, som snarare talar emot dem, än för dem: ”Vi avverkar på så många platser att några enstaka misstag får man räkna med”. Säg att ”Stora” hypotetiskt skulle göra tusen avverkningar per år och 40 procent av dessa inte ens skulle nå den lågt satta nivån i skogsvårdslagen, då betyder ju det brister vid 400 avverkningar om året,det är omfattande”