”Vi har inte längre råd, vare sig ekonomiskt eller etiskt, att ta mer hänsyn till finska bolagsdirektörers krav på förbättrade kvartalsrapporter än till ekosystemet och viltet i de mellansvenska skogarna”

Läs mer här