”Det begärda priset för den 147 hektar stora ön har varit elva miljoner kronor och vid en försäljning riskerar Sollen att bli ett kalhygge. Bergvik Skog har en miljöcertifiering kallad FSC (Forest Stewardship Council) där man förbinder sig att inte avverka nyckelbiotoper, vilket cirka 50 hektar av Sollen är registrerat som.”

Läs mer här