Glädje i Ojnare

Foto: Robert Svensson

I morse kom beslutet som fick naturvårdens försvarare att jubla. Högsta domstolen upphäver domen från 2012 som gav Nordkalk tillstånd att påbörja arbetet med en kalkstenstäkt i Ojnareskogen. Nu skickas ärendet tillbaka till mark- och miljödomstolen.

Högsta domstolen tar även upp den bristande hanteringen av Artskyddsförordningen som ett skäl för återvisningen av ärendet:

”Bolagets ansökan om att få bedriva en verksamhet som kan påverka Natura 2000-områden ska alltså bedömas vid en samlad prövning. Prövningen bör omfatta också frågan om det ska ges dispens från förbuden enligt artskyddsförordningen, eftersom den frågan har tagits upp till behandling i Mark- och miljööverdomstolens nu överklagade dom om tillstånd.”

Läs hela domen här 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *