”Analyskapitel 5 som handlar om tillväxt, välfärd och miljö är bokens lågvattenmärke. Det inleds med fyra sidor som inte berör miljö alls, utan enbart visar det tämligen odiskutabla positiva förhållandet mellan tillväxt och välfärd. Längre fram kommer den mest tendentiösa och ideologiskt drivna redogörelse för det empiriska sambandet mellan tillväxt och miljö jag någonsin sett. De struntar helt i vad alla miljöekonomer, ekonomiska miljöhistoriker och andra som tar frågan på allvar och ägnar forskning åt den har kommit fram till.”

Läs mer här