Aldrig tidigare har behovet varit större av nya visioner för hur vi ska klara ett hållbart nyttjande av en överexploaterad jord, och samtidigt lyckas vända de många negativa trender vi ser inom samtliga områden: miljö, naturbruk och global rättvisa. En ny, snyggt förpackad bok med titeln Skogspraktikan – varför vi bör gå över till ett naturnära skogsbruk, har utkommit på Visto förlag. Boken presenterar alternativ som innebär att den skog som brukas fortsätter vara skog i stället för att omvandlas till en plantageliknande virkesåker.

Läs hela artikeln på Miljömagasinets webbsida