Sveaskog tiger om den pågående nerklassningen av bolagets naturvårdsskogar. Det som ingen känner till har inte ägt rum.