Green Resources tallplatager i Kachung, Uganda. Foto: Kristen Lyons.

En ny rapport från Oakland Institute kritiserar den svenska Energimyndighetens klimatkompensationer i Uganda. Den nya rapporten visar att fattiga bybor vräkts från mark de brukat för sin överlevnad och ifrågasätter hur FSC kan certifiera detta.

Energimyndigheten köper klimatkompensationer från det norska företaget Green Resources som anlagt storskaliga och icke-inhemska tallplanteringar i Kachung i Uganda vilket tvingat bort lokalbefolkningen. Byborna har förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd.

Även norska och finska staten finansierar Green Resources trädplanteringsprojekt i Uganda. Norfund och Finnfund är stora aktieägare i Green Resources. De såg till att Green Resources inte gick i konkurs i juli 2018.

Energimyndigheten meddelar skriftligen till TV4 att de anser att det numera ställs tillräckliga krav på förhållandena för lokalbefolkningen i Kachung och att dessa efterlevs.

Oakland Institute publicerar i sin rapport kopior på myndighetsdokument som visar hur byborna i Kachung har tvingats bort från sina marker.

Oakland Institute pekar också på brister i certifieringar och kontroll. En revision från skogscertifieringen FSC slog 2016 fast att det inte funnits några klagomål på projektet trots all kritik i media och trots att 300 bybor drivit saken till domstol.

Frédéric Mousseau, policychef för Oakland Institute, säger till TV4 Nyheterna:

”Det är konstigt att tre europeiska länder (läs: Sverige, Norge och Finland) väljer att åka till den här platsen i Uganda och genomföra det här som inte har bidragit till någon utveckling överhuvudtaget.”

Se inslaget i TV4 Nyheter: Ny kritik mot svenska Energimyndigheten.

Läs Oakland Institutes rapport Evicted for Carbon Credits: Norway, Sweden, and Finland Displace Ugandan Farmers for Carbon Trading.