Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energimyndigheten slutar klimatkompensera koldioxidutsläpp i Uganda

Green Resources tallplantering i Kachung, Uganda, klimatkompenserar koldioxidutsläpp för Energimyndigheten.

Nu äntligen, slutar svenska Energimyndigheten köpa klimatkompensation från det norska företaget Green Resources. Klimatkompensationen består av storskaliga tallplantager i Kachung i Uganda, som orsakat miljöförstöring och stort lidande för lokalbefolkningen. Något som många organisationer har kritiserat under flera år, bland annat Skydda Skogen.

Green Resources har genom ”landgrabbing” planterat monokulturer med barrträd på de lokala invånarnas mark. Det har lett till förlorade inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete, enligt en rapport från Oakland Institute. Gräsmarker och småskaliga jordbruksmarker har omvandlats till plantager med främmande och invasiva trädarter. Det har även haft en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med.  

Oakland Institute i Kalifornien är en oberoende politisk tankesmedja bestående av bland annat forskare. Enligt dem så utnyttjas klimatförändringarna som ett alibi för att införa en ny form av kolonialism i Afrika. Redan 2014 avslöjade Oakland Institute missförhållanden och våldsutövning mot lokalbefolkningen i Kachung i Uganda. Den svenska Energimyndigheten frös då sin finansiering till Green Resources men sa inte upp avtalet.

I tre rapporter har Oakland Institute påvisat missförhållandena i Kachung men det är först efter den tredje rapporten som Energimyndigheten agerar. Anuradha Mittal, förvaltningschef på Oakland Institute säger i ett pressmeddelande:

-Trots gedigen bevisföring har Green Resources och dess finansiärer, inklusive Energimyndigheten, kallt struntat i offren för sitt “gröna” bedrägeri och även avfärdat rapporterna från Oakland Institute. Om de hade lyssnat redan 2014 så skulle inte Green Resources ha fått komma undan så här länge. De har orsakat hungersnöd, tvångsförflyttning och stress för 17 byar.  

Sara Sundberg, talesperson från Energimyndigheten, säger  i en artikel i Development Today att en orsak till att klimatkompenseringsprojektet avbryts är på grund av olösta konflikter gällande markanvändning. Green Resources skyller på Oakland Institute för att avtalet med Energimyndigheten nu har gått i stöpet medan Energimyndigheten förnekar att trycket från miljöorganisationer har påverkat beslutet.

För två år sedan så skickade Skydda Skogen tillsammans med flera andra organisationer ett gemensamt protestbrev till Energimyndigheten.

Av Kristina Bäck