Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Engagera dig för att skydda skog!

På en utflykt med kunniga personer lär man sig mycket om skogens alla arter. Foto: Bjarne Tutturen

Det finns flera grupper runt om i landet som försöker skydda olika hotade skogar.  Om du vill engagera dig ideellt finns flera möjligheter. Här listas alla grupper som vi har hittat, det kan exempelvis vara en skogsgrupp i Naturskyddsföreningen eller en fristående grupp. Flera av grupperna är fokuserade på att rädda en specifik skog i sin närhet och kommunicerar via Facebook. Andra grupper håller på med inventering av oskyddade skogar och har träffar där man får lära sig om skog.

Blekinge

Skogsgrupp Ronneby

Skogsgrupp Ronneby är en liten ideell miljögrupp som arbetar med olika lokala projekt för att främja den biologiska mångfalden och förbättra förutsättningarna för bl.a. fåglarna.

Bohuslän

Strömstads skogsgrupp (del av Naturskyddsföreningen). 

Kontaktperson: maria.kuylenstierna@gmail.com

Dalarna

Naturskyddsföreningen Dalarnas skogsnätverk

” Vi har många skogsintresserade medlemmar och skogsfrågorna är viktiga för oss. Vi arbetar nu hårt för skydd av Vildmarksriket, Lungsjöån och Ore Skogsrike. Målet är mer pengar till skogsskydd och en ny skogspolitik”.

Skogsgruppen Borlänge, Naturskyddsföreningen

”Gruppen har verkat med varierande aktivitet under många år. Ofta har samarbete skett med länsförbundets skogsnätverk. Verksamheten har mest varit inriktad på inventeringar, myndighets- och markägarkontakter om skydd för enskilda skogsområden”.

Nej till vindkraft på Ripfjället (föreningen)

Wpd scandinavia planerar att bygga en vindkraftspark på Ripfjället i Malungs kommun. Gruppen värnar om den skog och orörda vildmark som finns i området och motsätter sig etablering.

Nej till vindkraft på Ripfjället (Facebookgrupp)

Finnskogarna (Facebookgrupp)

”Den skogsfinska kulturen hittar du på många platser i Värmland,
Bergslagen och Gävle-Dala. Välkommen till Finnskogarna!”

Gran med spår av tretåig hackspett. Foto Håkan Thenander

Gotland

Ojnareskogen

”Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning”

Ojnareskogens Facebookgrupp

Hälsingland

Skogsgruppen i Gävleborg (Facebookgrupp)

”Skogsgruppen Gävleborg är en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Gävleborg. Vi är en samling medlemmar som ordnar en del skogsexkursioner och utbildningar för att identifiera naturvärden som vedsvampar, lavar mm”

Rädda skogen på Kaptensön i Voxsjön (Facebookgrupp), Bollnäs kommun

Härjedalen-Jämtland

 Skogsgruppen Jämtland

”Skogsgruppen Jämtland är en arbetsgrupp för skogsintresserade inom Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Gruppen ordnar utbildningar, utflykter och inventeringsinsatser. Alla är varmt välkomna till oss, oavsett förkunskaper.”

Inventering i Härjedalen. Foto: Håkan Thenander

Norrbotten
Skogsgruppen i Norrbottens Naturskyddsförening

”Vi arbetar för att bevara skyddsvärda skogar i länet och har medlemmar runt om i länet som ideellt engagerar sig för skogsskydd”.

Kontaktperson Maj Aspebo: maj.aspebo@telia com

Skogsgruppen arbetar även med att värna renbetes- och naturskogar, särskilt inom Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun i Norrbotten. Skogarna är naturskogar som nästan alla har höga naturvärden, ofta av nyckelbiotopsklass

Naturvårdsfrågor: Björn Mildh, tel. 0911-68265, bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se

Rennäringsfrågor: Leif Lundberg tel. 070- 2497040

Karatj-Råvvåive kampanjen, Skydda Skogen

En pågående kampanj i föreningen Skydda Skogen för att skydda hela Karatj-Råvvåive området. Gruppen gör inventeringar där, har gjort en film om området och en namninsamling.

Kontaktperson Linda Ellergaad Nordström: 070-2541148

Kamp Kallak-Gallok, (Facebookgrupp)

”Vi vill stoppa gruvboomen och öppnandet av en ny gruva i Kallak (Gállok är det ursprungliga namnet)”.

Mörk husmossa, lärdes ut på utflykt med Skydda Skogen. Foto: K Bäck

Rävdalen/Djävulsklyftan, nätverket för kampen om skogen (Facebookgrupp)

”Här kämpar vi för skogen i Rävdalen, men även för andra som jobbar för hotade skogsområden i landet. ”

Verklighetens Skogsbruk (Facebookgrupp)

Fokus på Statens Fastighetsverk och Sveaskogs kalavverkningar i Norrbotten. ”Allt började när min Morbror ringer och med gråten i halsen säger att nu blir han tvungen att flytta. -Dom har snitslat ända fram till huset.”

Närke
Naturskyddsföreningen Örebro läns skogsgrupp

Skogsgruppen finns till för att engagera fler personer i skogsfrågor, och för att skapa en mötesplats i Örebro län där vi som gillar skogen kan träffas. ”Vi vill ha fler skyddade skogar och mer biologisk mångfald i Örebro län!”

Örebro Skogsgrupp på Facebook

Skogsgruppen i Närkes Ornitologiska Förening

Närkes Ornitologiska Förening har bildat en skogsgrupp som bl a ska ta tillvara fågelarterna som lever i skogsmiljön.

Hopajola

Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län.

Foto: Bjarne Tutturen

Skåne

Framtidens Natur& Kulturarv (hemsida)

”Vår förening vill få till stånd konkreta insatser för att skydda och vidmakthålla natur och kulturarv. Som vi ser det är den bästa – och enda – vägen för att göra detta i nära samverkan och dialog med andra aktörer”.

Framtidens Natur& Kulturarv (Facebookgrupp)

”Framtidens Natur & Kulturarv är en plattform för samverkan kring effektiva och konkreta insatser för artrikedom, klimat och kulturarv. Ett privat initiativ som syftar till att identifiera, restaurera och säkra värdefulla naturområden”.

Småland

Skogsgruppen Oskarshamn

En arbetsgrupp i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb: ”Vi är ca tio skogsintresserade personer från Oskarshamn och Mönsterås kommuner. De personer som ingår i gruppen har bred kompetens på fåglar, växter, insekter, mossor och lavar m.m. Vi har arbetet med skogsfrågor under en längre tid, troligtvis sedan mitten av 1980 talet”.

Gränna Skogsgrupp, Facebook

Gränna Skogsgrupp utforskar Östra Vätterbranternas naturvärden. ”Vi beskriver, dokumenterar och verkar för att dessa värden ska bevaras för framtiden”.

Emådalens Naturskyddsförening

”Vi i Emådalens Naturskyddsförening jobbar med skogsfrågor på flera vis. Dels så har vi en egen gård (Stubbhult) där vi gjort egna avsättningar och jobbar med blädhuggning mm och med att öka den biologiska mångfalden i skogen. Och dels så jobbar vi med att inventera och dokumentera skyddsvärda skogsområden i vårt område.”

Kronobergs skogsgrupp

Mailadress: kronoberg@skogsgrupp.se

Bevara John Bauers Park

John Bauers park är en lummig oas och ett stycke unik kulturhistoria mitt i centrala Jönköping. Långtgående planer finns på att dra en väg genom en del av den nuvarande parken.

Föreningen Våneviks gammelskog

Våneviks gammelskog är ett stycke unik natur som hotas av exploatering.

Facebookgruppen Vi som värnar Vånevik

Skydda Skogen deltog i klimatdemonstration 2018, Stockholm. Foto: Privat

Stockholms län

Skogsgruppen, Stockholms Naturskyddsförening

”Skogsgruppen samlar intresserade från hela länet och är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar våra skogar. Vi arbetar med skogsbruksfrågor som till exempel rekonstruktion tillbaka till naturskogar.”

Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap (Facebookgrupp)

”Skogsbolag avverkar i stort sätt fritt och Haninge kommun planerar massiva exploateringar i naturområden där det hittills varit otänkbart. /…/Vill DU bli aktiv? Det kan vara allt ifrån att delta i organisering av protester eller möten till att komma med i en fältgrupp som inventerar nyckelbiotoper och biologiska värden i skogsområden.”

Bevara Kärrtorps östra skog, Stockholm (Facebookgrupp)

”Ett nätverk för oss som vill bevara skogen mellan östra Kärrtorps bebyggelse (Arkövägen och Vikstensvägen) och Nackareservatet vid Kärrtorps IP, i södra Stockholm”.

Rädda Hammarbyskogen, Stockholm (Facebookgrupp)

”Vi vill bevara Hammarbyhöjdens grönområde och karaktär”. Bostäder, skola, kontorsplatser och vägar ska byggas i den gröna lunga/korridor som behövs precis söder om söder i Stockholm.

Fagersjöskogen!, Stockholm (Facebookgrupp)

”En grupp för alla oss som gillar Fagersjöskogen. Vi som vill vårda och bevara skogen som en grön lunga i söderort, Stockholm. Här delar vi information om vad som är på gång i och omkring skogen.”

Majroskogens vänner, Stockholm (Facebookgrupp)

”För skyddande och bevarande av Majroskogen Söder om Söder. Gränsar till Svedmyra, Tallkrogen, Gubbängen och Bandhagen i Stockholms län.”

Nätverket Bevara Trolldalen, Stockholm (Facebookgrupp)

”Vi diskuterar konstruktiva lösningar för att bevara så mycket av skogen Trolldalen som möjligt. Andra delar av planprogrammet för Henriksdal diskuteras på annat håll”

Rädda Ryssbergen, Stockholm (Facebookgrupp)
Ryssbergen är en gammal tallurskog med höga berg och svindlande utsikt, klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Många av träden är 300-400 år gamla och enstaka kan vara uppåt 500 år. Men ändå ska skogen exploateras.

Rädda Tumba skog, Stockholm (Facebookgrupp)

Botkyrka kommun planerar tillsammans med Svenska Hyresfastigheter att bygga 500 bostäder, i den lilla skogen som sträcker sig från K-P. Arnoldssons väg till Segersjö.

Bevara Årstaskogen

”I nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som nu hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med eftertanke och välgrundade fakta”.

Bevara Årstaskogens Facebookgrupp

Rädda Grimstaskogen, Stockholm  (Facebookgrupp)

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) bildades som en reaktion mot Dennispaketet och Västerleden på 80-talet. Nu är det Förbifarten som hotar skogen.

Rädda Ekedalsskogen, Värmdö – webbplats

”En partipolitiskt obunden sida för alla vi som vill att Värmdös viktiga grönområden får fortsätta vara orörda, gröna och en del i livet nu och i framtiden”

Från utflykt till Jämtland förra hösten. Foto: Emma Löfström

Uppland

Nya Skogsgruppen Uppsala

Nya skogsgruppen startades i januari 2019 och är engagerad lokalt för bevarande och vårdande av Upplands naturskogar. Vi arrangerar föredrag, skogsutflykter, workshops, filmvisningar, praktisk naturvård och inventeringar. Del av Naturskyddsföreningen.

Nya Skogsgruppen Uppsala (Facebookgrupp)

Försvara Blodstensskogen, Uppsala (Facebookgrupp)

Rädda Eriksbergs skogar, Uppsala (Facebookgrupp)

”Eriksbergs skogar i Uppsala hotas av byggplaner. Var med och rädda våra urbana skogar!”

Rädda Storvretaskogen (hemsida)

”Vi lyckades få stopp på byggplaner och skövling av 50 ha stor naturskog år 2018, men arbetsgruppen finns kvar och arbetar vidare med att försöka få ett långsiktigt skydd av skogen.

Rädda Storvretaskogen NU (Facebookgrupp)

”Adolfsbergsskogen var nära att tas ner och marken skulle användas till ca 300 villor och radhus. År 2018 beslutade Uppsala kommun att inte tillåta exploatering av skogen bland annat p.g.a de höga naturvärdena”.

Naturreservatet Florarna med omgivningar (Facebookgrupp)

”En grupp för oss som vill skydda och stärka naturskyddet i Florarna med omgivningar”.

På skogsutflykt i Södermanland. Foto Bjarne Tutturen

Värmland

Skydda Skogen i Värmland

Kontaktperson Johannes Söderqvist mobil: 073-0383411

”Jag kan stötta människor som vill skydda en skog, berätta om hur man aktiverar sig och hur man blir en aktivist. Även om hur man jobbar med media”.

Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Värmland (Facebookgrupp)

”Gruppen är öppen för medlemmarna i Naturskyddsföreningens lokalföreningar i Värmland. Liksom Naturskyddsföreningen i övrigt är gruppen en ideell opolitisk grupp. Men vi tvekar inte att säga ifrån”.

Fri natur Stömneskog (Facebookgrupp)

”En diskussionssida kring Stoppa Vindpark i Stömne. Sidan är öppen för alla som vill vara med och kämpa För en Fri Natur i Stömneskogen. Här kan vi lämna synpunkter, information och annat nyttigt som kommer fram.”

I Härjedalen. Foto:Håkan Thenander

Västmanland
Rädda skogen i Fagersta (Facebookgrupp)

”Den 120 år gamla skogen uppåt Örtjärnen i Fagersta riskerar att slutavverkas. Beslutet att inkludera skogen i kommunens skogsbruksplan oroar och boende i området som vill att delar av skogen bevaras”.

Västerbotten

Naturskyddsföreningen i Umeå, Skog och biologisk mångfald

”En lokal kraft för att hejda utarmningen av biologisk mångfald. Eftersom vi verkar i en region där skog utgör en dominerande naturtyp fokuserar vi främst på skogens biologiska mångfald.”

Naturskyddsföreningen i Skellefteå, skogsgrupp

Kontaktperson Jens Unosson: jens.unosson@hotmail.com

Skogsgruppen i Sorsele

Västergötland

Rädda Kålltorps skog (Facebookgrupp)

”Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har lagt fram ett förslag som kommer förstöra vår fina orörda skog för alltid. Kålltorps skog ligger så nära och är därför är så viktig för oss i vardagen i denna tid av för mycket stillasittande och tid inomhus.”

Rädda Svartedalen

Föreningen bildades i samband med att frågan om Assi-Domäns förestående utförsäljning av sitt skogsinnehav i området var aktuell 1996. Svartedalen omfattar ca 20 000 hektar, varav 12 000 är av riksintresse för friluftslivet och naturvården.

Trädplan Göteborg

Trädplan Göteborg arbetar för att bevara de gamla stadsträden och grönområdena i vår stad. Vi vill att det ska finnas kvar alléer och parker med gamla och nya träd även för kommande generationer.

Bevara skogen kring Yxsjön (Facebookgrupp)

”Syftet är att sprida information om den unika och tyvärr allvarligt hotade skogen kring Yxsjön i Härryda kommun, för att förhindra att den avverkas”.

Stor gran i Härjedalen. Foto Håkan Thenander

Västernorrland

Skydda Skogen i Västernorrland

Kontaktperson Linda Ellergaard Nordström, mobil: 070-2541148

Rädda Petersvik undan rivning (Facebookgrupp)

”Sundsvallsfjärdens sista grönområde med välbevarade 1800-talshus hotas av utplåning för en logistikpark. Utveckla Petersvik för alla!” Tyvärr är exploateringen igång trots att beslutet har överklagats.

Östergötland

Östergötlands Skogsgrupp

”Vi vill öka våra egna kunskaper om skog och öka intresset bland allmänheten. Alla som vill ska kunna hjälpa till på sin egen nivå. Vi vill bidra till att mer värdefull skog bevaras genom inventeringar och kartläggning av var dessa skogar finns i länet.”

Östergötlands Skogsgrupp på Facebook 

På gamla nedfallna träd, lågor, finns ofta många arter. Foto: Bjarne Tutturen

Rikstäckande grupper

Skydda Skogen

Föreningen Skydda Skogen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden.
Vi arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Vi arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.
Vi tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.
Vi värnar om allemansrätten.

Kontakt: info@skyddaskogen.se

Skydda Skogens Facebookgrupp

En diskussionsgrupp. Artiklar från Skydda Skogens hemsida läggs ut här. Fritt fram för alla som är med i gruppen att göra inlägg.

Naturskyddsföreningens Skogsnätverk

”Naturskyddsföreningens skogsnätverk är till för dig som är medlem och som vill vara aktiv inom skogsfrågor. Tillsammans arbetar vi för en hållbar skogspolitik, ett hållbart skogsbruk samt att bevara skyddsvärda skogar”. Samarbetar ofta med Skydda Skogen.

Fältbiologerna

Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. Många aktiviteter gällande skog och för att rädda skyddsvärda skogar.  Gör inventeringar av skogar, kampanjer som Skogen som tog slut, aktioner och manifestationer. Samarbetar ofta med Skydda Skogen.