Genom att stödja oss ger du en röst åt skogen!

Bli medlem och engagera dig!

För att bli medlem:
Sätt in minst 100 kr per år på Plusgiro: 504609-9 och skriv namn, adress och e-postadress.

Automatisk överföring till föreningen.
Vi blir jätteglada om du vill stödja oss regelbundet med pengar! Vi har inget autogiro, men det är lätt att sätta upp en periodisk överföring av pengar ändå. Det kan vara bra även om du bara vill betala medlemsavgiften en gång om året, så slipper du komma ihåg det. I din internetbank finns instruktioner för hur du ska göra. Kom ihåg att ange namn, adress och e-post.

Om föreningen
Skydda Skogens verksamhet bygger på medlemmarnas ideella engagemang. Vare sig du har mycket eller lite tid att bidra med så är varje insats viktig – tillsammans blir vi starkare! Om du vill ha koll på vad som händer i föreningen håll koll på ”Föreningsnytt” under ”Nyheter”.

Årsmötet i mars är en viktig mötesplats för alla medlemmar, och då fattar vi beslut och planerar verksamheten för det kommande året. Så kom och bidra med dina tankar kring vad du vill jobba med i föreningen! Kallelse kommer med posten och läggs ut på hemsidan.

Styrelse och kontaktpersoner
I vissa län finns regionala kontaktpersoner, för att underlätta lokal organisering. Saknas en sådan person i ditt län? Kanske kan det vara något för dig? Ta i så fall kontakt med styrelsen. Om du själv vill ha kontakt med andra medlemmar i ditt område kan du också höra av dig till styrelsen. Vårt medlemsregister är tyvärr inte offentligt eftersom det kan vara känsliga uppgifter, men vi kan skicka ett mail som dold kopia till andra i ditt område så att de kan ta kontakt med dig.

Här hittar du styrelse och kontaktpersoner

Det finns en mailinglista för aktiva i föreningen, där kan du också gå med om du inte är aktiv än men vill bli det! Maila till info@skyddaskogen.se om du vill gå med. Du kan också gå med i Skydda Skogens Facebook-grupp.

 

Vad vi gör

Skydda Skogen deltar aktivt på både nationella och internationella arenor och för samhällsdebatten rörande skog, artskydd, klimat- och miljöfrågor. Skydda Skogen driver olika kampanjer för skogsskydd och jobbar med kartläggning av värdefulla skogar.

Du bidrar till att ge föreningens verksamhet ovärderlig styrka. Enskilda personers bidrag är  avgörande för att vi som oberoende miljöorganisation ska kunna påverka beslutsfattare att skydda den sista naturskogen och för att få skogsnäringen att förändra skogsbruket till ett naturnära, ekosystemanpassat och miljövänligt skogsbruk.

Du får via vår webbsida och våra sociala mediekanaler löpande information om situationen för den svenska skogen. Du kan delta i våra kampanjer med allt från digitala upprop, aktioner, inventeringar, exkursioner, kurser och evenemang. Gå gärna med i vår Facebookgrupp

Som medlem i Skydda skogen är du givetvis skyddad av dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om det och om hur vi hanterar dina uppgifter här